Jak ustalić czyjeś miejsce zamieszkania?

Czasami konieczne jest ustalenie czyjegoś aktualnego miejsca zamieszkania. Może to być związane z prowadzonymi interesami, sprawami rodzinnymi lub innymi przyczynami. Wiadomo nie od dziś, że adres zamieszkania zalicza się do danych chronionych, więc odpowiednie organy i urzędy nie mogą go ujawniać bez zgody właściciela oraz jeśli nie ma żadnych innych ważnych powodów, aby dokonać takiego ujawnienia. 

Powodów, dla których potrzebne jest komuś ustalenie miejsca zamieszkania drugiej osoby jest bardzo wiele. Osoba taka może być dłużnikiem albo stroną w sprawie sądowej. Może to być również poszukiwany członek rodziny albo inna ważna osoba, z którą związany jest jakiś interes prawny, więzy rodzinne, itp. Istnieje kilka sposobów na ustalenie miejsca zamieszkania.

Samodzielne poszukiwania

Jedną z metod jest samodzielne ustalenie miejsca zamieszkania na podstawie informacji, które posiadamy. Można na przykład popytać mieszkańców danej miejscowości o poszukiwaną osobę (o ile wiemy, że na pewno mieszka w danym mieście). Warto też przejrzeć zasoby Internetu, a w szczególności portale społecznościowe, na których wiele osób dobrowolnie umieszcza cenne informacje na swój temat, które mogą przybliżyć do ustalenia ich dokładnego adresu.

W tym dziale  Przewozy kurierskie a klasyczna poczta.

Centrum Udostępniania Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Do wspomnianego centrum można zwrócić się o udostępnienie danych konkretnej osoby z rejestru PESEL. Ustalenie miejsca zamieszkania w ten sposób jest możliwe tylko w przypadku wykazania interesu prawnego w żądaniu udostępnienia informacji. Interes taki można wykazać dołączając kopię faktury, wezwania do zapłaty, umowy czy też innego wiążącego dokumentu do wniosku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w takiej sytuacji poda adres zameldowania z bazy PESEL, który w większości przypadków jest taki sam jak aktualny adres zamieszkania.

Udostępnienie informacji przez gminę

Drugim sposobem na ustalenie miejsca zamieszkania danej osoby jest zwrócenie się do gminy, w której mieszka poszukiwana osoba. W takim wypadku należy jednak znać przynajmniej miejscowość zamieszkania danego człowieka. Podobnie jak w przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, również tutaj należy wykazać interes prawny w żądaniu udostępnienia informacji o adresie zamieszkania.

Inne sposoby poszukiwania osób

Warto sprawdzić czy dana osoba nie zasiada w zarządzie jakiejś spółki. Informacje takie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczą one nie tylko aktualnych zarządów, ale również spółek, którymi dana osoba zarządzała w przeszłości. Jeśli powyższe metody okazały się bezskuteczne, można wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Należy jednak wykazać, że wspomniane wcześniej sposoby nie przyniosły żadnego skutku. Innym sposobem jest zatrudnienie prywatnego detektywa, który zna różne skuteczne sposoby na ustalenie miejsca zamieszkania konkretnych osób i posiada w tej kwestii duże doświadczenie. W Polsce działa wiele firm detektywistycznych, więc znalezienie takich usług nie powinno stanowić dla nikogo większego problemu.

W tym dziale  Na czym polega logistyka omnichannel?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *