Systemy kontroli w firmie

Bez odpowiedniego systemu kontroli nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie żadnego dużego przedsiębiorstwa. W wielu firmach systemy te są niestety zaniedbywane. Dzieje się tak głownie dlatego, że kontrola kojarzy się z czymś negatywnym i niepożądanym, a przecież powinna służyć poprawianiu efektywności działań i wydajności pracy. Jakie systemy kontroli wyróżniamy?

Systemy kontroli przynoszą korzyści głownie pracodawcom – dyscyplinują pracowników i poprawiają organizację pracy. Jednak i pracownicy mogą na nich skorzystać. Na przykład monitorowanie przepracowanych godzin uniemożliwi pracodawcom manipulowanie godzinami nadliczbowymi i pozwoli odpowiednio wyliczyć wynagrodzenie za przepracowany czas.

System RCP

Jednym ze sposobów usprawnienia funkcjonowania zakładu pracy jest system RCP – rejestrator czasu pracy. Pozwala na precyzyjne rozliczanie czasu pracy, a także wpływa na dyscyplinę pracowników. System pozwala na automatyczne kontrolowanie wejść i wyjść osób przebywających na terenie zakładu pracy, a wielu producentów w dołączonym oprogramowaniu uwzględniło także eksport danych do programów płacowo-kadrowych. Jako, że Państwowa Inspekcja Pracy akceptuje taki sposób rejestracji obecności i absencji, eliminuje to problem tworzenia papierowych list obecności. Oprogramowanie systemów RCP umożliwia nie tylko monitorowanie wejść i wyjść. Rozbudowane programy notują także zwolnienia, urlopy, spóźnienia oraz wszelkie nieusprawiedliwione i usprawiedliwione nieobecności.

W tym dziale  Jak przygotować się do pracy w zawodzie?

System kontroli dostępu

Na uwagę zasługują też systemy kontroli pozwalające wyznaczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń. Na czym to polega? Przy wejściu do określonych pokojów lub stref znajdują się czytniki kart będących na wyposażeniu pracowników. W specjalnie przygotowanym na potrzeby systemu oprogramowaniu, ustala się uprawnienia poszczególnych osób do danej strefy czy pomieszczenia. Wprowadzenie systemu kontroli dostępu ogranicza ryzyko kradzieży oraz wpływa na bezpieczeństwo i zabezpieczenie mienia na terenie przedsiębiorstwa. System umożliwia także bezzwłoczny dostęp do informacji o osobach przebywających na terenie zakładu.

System CCTV

System CCTV to telewizyjny system dozorowy. Jest jednym z najczęściej wybieranych systemów kontroli w firmach, w których bezpieczeństwo jest kwestią nadrzędną. Za pomocą sieci telewizyjnej stworzonej z kamer i zestawu monitorów, rejestrowany jest obraz z obszaru, który system obejmuje swoim zasięgiem. Takie systemy są stosowane w dużych zakładach przemysłowych, bankach, szkołach czy na lotniskach. W przypadku wątpliwości lub niejasności związanych z niepożądaną sytuacją, nagrania mogą posłużyć do odtworzenia zaistniałych zdarzeń. Dostęp do najnowszych technologii umożliwia bezprzewodowe łączenie się kamer z zestawem monitorów lub innym urządzeniem służącym do odtwarzania filmów (np. tabletem), co pozwala na kontrolowanie wybranego obszaru z dowolnego miejsca.

W tym dziale  Na czym polega krakowanie?

Systemy kontroli w firmach pozwalają na usprawnienie organizacji czasu pracy, a także mierzenie efektywności pracowników. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa można stosować jeden lub kilka różnych systemów, które swoim działaniem będą się wzajemnie uzupełniać poprawiając wydajność pracowników i dbając o ich bezpieczeństwo.