Transakcje bezgotówkowe, a gotówkowe

woman holding sAtransakcje gotówkowe a bezgotówkowe

Transakcje bezgotówkowe polegają na regulowaniu należności za pomocą karty, za dokonane zakupy lub różnego rodzaju usługi. Od tych transakcji zazwyczaj nie są pobierane żadne dodatkowe prowizje. Operacje gotówkowe to operacje typu: wypłata pieniędzy z bankomatu, płatności rachunków itp. Od transakcji gotówkowych dokonywanych kartą kredytową są pobierane stosunkowo wysokie prowizje.

Jaki są cechy charakterystyczne transakcji bezgotówkowych?

Transakcje bezgotówkowe są coraz popularniejszym sposobem rozliczania płatności. Jak pokazują badania, coraz więcej klientów wybiera transakcje bezgotówkowe i coraz chętniej z nich korzysta w celu opłacenia swoich zakupów i rachunków. Dlatego też do rosnących potrzeb klientów dostosowuje się coraz większa ilość lokali i punktów handlowych przystosowując je do obsługi transakcji bezgotówkowych, dokonywanych nie tylko kartami płatniczymi, ale również urządzeniami mobilnymi.

Transakcje bezgotówkowe dotyczą rozliczeń pieniężnych, w których obie strony rozliczenia posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie dochodzi do użycia gotówki. Najpopularniejszymi formami transakcji bezgotówkowych są płatności kartą w sklepach lub punktach obsługi klienta, a także transakcje przeprowadzane przez urządzenia mobilne. Te wszystkie transakcje łączy wykorzystanie elektronicznej postaci pieniądza zamiast jego fizycznego odpowiednika. Pieniądze przepływają bezpośrednio z jednego konta bankowego na drugie, bez fizycznego kontaktu żadnej ze stron z pieniądzem. Zaletą transakcji bezgotówkowych są oferowane zniżki oraz rabaty, a także często można otrzymać częściowy zwrot wydatków. Dodatkowo w większości sklepów znajdują się terminale płatnicze.

W tym dziale  Ergonomia pracy w biurze – jak przetrwać 8 godzin w pracy

Jakie są cechy transakcji gotówkowych?

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Dokonanie takiej transakcji w większości przypadków nie wiąże się z zapłatą prowizji. Warto jednak wspomnieć, że od takich transakcji, wykonywanych za pomocą karty kredytowej naliczana jest stosunkowo wysoka prowizja. Obrót gotówkowy jest realizowany przez kasjera i ponosi on pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie. Obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami źródłowymi lub zastępczymi dowodami kasowymi. Po sporządzeniu raportu przez kasjera powinien on sprawdzić zgodność salda raportu ze stanem rzeczywistym gotówki w kasie. Do obrotu gotówkowego zaliczamy również płatności dokonywane za pomocą czeku lub też wpłat na rachunek wierzyciela. Do transakcji gotówkowych zaliczamy również wypłatę pieniędzy z bankomatu, przelew środków pieniężnych z karty na rachunek bankowy, wpłatę pieniędzy na konto, opłacanie rachunków lub dokonywanie zakupów przy użyciu gotówki.

Jaki rodzaj transakcji jest bezpieczniejszy?

Większość osób, a w szczególności starszych nie jest przekonana do transakcji bezgotówkowych, a w szczególności internetowych obawiając się kradzieży danych lub nieuczciwego sprzedawcy. Statystyki pokazują, że większe ryzyko utraty pieniędzy w wyniku kradzieży możemy stracić, nosząc ją cały czas przy sobie. Szczególnie narażeni są właściciele firm, którzy swój utarg decydują się samodzielnie dostarczyć bankom, ponieważ mogą paść ofiarą zaplanowanych napaści.

W tym dziale  Pierwszy zakup internetowy. Czy jest się czego obawiać?