Różnice między logistyką b2b i b2c

Sprawy z wiązane z logistyką zostały zdecydowanie zmienione poprzez dynamiczny wzrost zainteresowania sprzedażą internetową. Dlatego też obok tradycyjnych rozwiązań dużą wagę przywiązuje się do kwestii związanych z innowacyjnymi formami. Sprawdź, czym różnią się obydwa rozwiązania pod względem logistycznym, czyli różnice pomiędzy B2B a B2C.

Modele logistyczne B2B i B2C- co oznaczają?

Business to Business (B2B) to model prowadzenia działalności, który adresowany jest do innych firm. Działalność ta prowadzona jest do sprzedaży swoich wyrobów, usług i innych do przedsiębiorstw. Nie prowadzi sprzedaży detalicznych lub wielosztukowych do konsumentów. Zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą towarów do klientów. Z kolei działalność Bussines To Consumer (B2C) to forma sprzedaży do klienta indywidualnego, zawierająca w sobie formę jednostkowej sprzedaży. Jeśli chodzi o kwestie logistyczne związane z tym tematem, to najczęściej stosowany był on w odniesieniu do modelu B2B, który zawierał w sobie profesjonalne usługi wytwarzania, magazynowania i transportu do innych firm. Jednak kwestie te są ciągle zmienne, dzięki czemu pojawiło się coraz większe zainteresowanie modelem B2C wśród przedsiębiorców.

Logistyka B2C a B2B- jakie są różnice pomiędzy nimi?

Logistykę B2C od tradycyjnej B2B odróżnia wartość produktu. W pierwszym przypadku jest ona liczona w jednostce i dotyczy obsługi klienta indywidualnego, w drugim natomiast dotyczy wielu sztuk i zobligowane są na obsługę klientów biznesowych. To przekłada się na odmienne działania logistyczne poprowadzone w tych formach prowadzenia działalności. Dodatkowo w modelu logistycznych zlokalizowanym na klienta indywidualnego zamówienia nie są tak duże, jednak w dalszym ciągu wydajne. Dlatego też ten model logistyczny sprawdzi się do wprowadzenia innowacji i wielu nowoczesnych rozwiązań. Do nich należy, chociażby możliwość integracji systemów magazynowych ze stanem sklepu internetowego. To pozwala na znaczną optymalizację czasu oraz wykluczenie ryzyka błędów. W tym modelu obsługiwany jest model indywidualny, którym również może być klient biznesowy.

W tym dziale  Transport drogowy - rodzaje

Proces sprzedaży w modelu B2B i B2C

Klienci dokonujący zakupu wybierają produktu zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Z kolei firmy zakupują towary do wykorzystania we własnej działalności. Dlatego też w tym drugim przypadku sprawy związane z zakupem mogą być nieco bardziej złożone niż w przypadku jednostkowego kupna produktu. Często związane z koniecznością wyboru grupowych decyzji czy posiadania odpowiednich zezwoleń i innych wynikających z przepisów prawa, oceny rentowności i wielu innych. W przypadku klientów indywidualnych proces ten jest o wiele szybszy, często podyktowany impulsem, ale przede wszystkim potrzebą. Dlatego też sprzedając produkty o odpowiedniej użyteczności dla konsumentów, zawsze znajdzie się odpowiednie zapotrzebowanie i rynek zbytu pomimo mniejszych wartości zakupu niż w modelu biznesowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *