Transport drogowy – rodzaje

Jedną z kluczowych gałęzi przewozu pasażerów i różnego rodzaju ładunków jest transport drogowy. Translokacja odbywa się po drogach lądowych, a w zależności od przewożonego asortymentu używa się odmiennych pojazdów samochodowych. Ładunki są transportowane przez samochody dostawcze, ciężarowe albo ciągniki. Natomiast transport osobowy można podzielić na dwie główne grupy: indywidualny oraz zbiorowy. W skład tych grup wchodzą między innymi rowery, motocykle, motorowery, samochody osobowe, autokary, autobusy, taksówki i trolejbusy. Poza tym transport drogowy ustawowo podzielony jest na dwa typy. Pierwszy typ, to transport zarobkowy. Ma on miejsce wówczas, gdy ktoś prowadzi związaną z nim działalność gospodarczą. Drugi typ, to transport niezarobkowy. Jest to rodzaj transportu wykorzystywany na własne potrzeby. Kolejny podział polega na określeniu zakresu terytorialnego w przemieszczaniu się. W tych ramach transport drogowy dzielimy na dwie grupy. Pierwsza z nich, to transport krajowy, w którym wszelkiego typu przewozy mają miejsce w obrębie danego kraju. Druga grupa, to międzynarodowy transport drogowy. Odbywa się on poza granicami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Kolejny podział transportu polega na przewożeniu towarów lub ludzi przez więcej niż jedną gałąź komunikacyjną. Na przykład przewóz może rozpocząć się od transportu drogowego, następnie ten sam towar jest transportowany przez statek lub pociąg towarowy, a na końcowym etapie znowu towar jest przewożony drogą lądową i w ten sposób dociera do celu. Ten typ transportu nazywa się kombinowanym. W transporcie drogowym istnieją jeszcze inne podziały. Transport multimodalny cechuje się tym, że przewóz towarów odbywa się przez co najmniej dwie gałęzie transportu. W tym czasie towar jest przeładowywany z jednego środka transportu na drugi. Natomiast transport intermodalny, to rodzaj przewozu, w którym towar nie zmienia jednostki ładunkowej. Warto pamiętać, że istnieje ustawa, która krok po kroku opisuje, jak powinien odbywać się transport kombinowany. Jeszcze innym rodzajem przewozu jest transport drogowy bimodalny. Wykorzystuje się w nim dwa rodzaje środków transportu. Jest to transport drogowy i transport kolejowy. Ten rodzaj przewozu towarów ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i jest energochłonny. Jego zaletą jest natomiast bardzo rozbudowana sieć przejazdowa. Transport drogowy, to także przewozy miejskie. Ich najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej używaną formą jest transport samochodowy. Ze względu na dużą i coraz bardziej powiększającą się sieć dróg oraz liczbę przystanków, stanowi wygodniejszą formą przemieszczania się niż kolej. Faktem jest, że ten rodzaj transportu także ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ale ze względu na rozmieszczenie zakładów przemysłowych i rodzaj osadnictwa, transport samochodowy wydaje się bardziej wygodnym i wydajnym sposobem na dostarczanie różnych produktów do miejsca docelowego.

W tym dziale  Przewozy kurierskie a klasyczna poczta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *