Studia ekonomia to gwarant pracy?

 

student ekonomii

 

Ekonomia jako dziedzina wiedzy ma korzenie w starożytności, bo dobre gospodarowanie zawsze było w cenie. Analiza nad dostępem do różnego rodzaju dóbr, ich produkcją i podziałem to podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się ta dyscyplina nauki. W ostatnich latach bardzo wzrosła popularność studiów ekonomicznych. Czy ukończenie tego kierunku daje gwarancję zatrudnienia?

Uniwersalny kierunek

Studia ekonomiczne to studia bardzo uniwersalne. Pamiętajmy, że osoby studiujące ten kierunek muszą wykazywać się zdolnościami zarówno w zakresie nauki ścisłych, jak i humanistycznych. Jako jedną z metod ekonomia stosuje bowiem analizę matematyczną i korzysta ze statystyk. Rachunkowość ekonomista powinien mieć w małym palcu, a równocześnie powinien wiedzieć, co się dzieje w światowej polityce i gospodarce, orientować się w historii i geografii. Musi być po trosze socjologiem, psychologiem i politologiem, a jednocześnie matematykiem i księgowym.

Wszystko, czyli nic?

Ale każdy kij ma dwa końce. Dziś, kiedy nauka rozwija się w nieznanym dotąd tempie i kiedy następuje coraz większa specjalizacja we wszystkich dziedzinach wiedzy, taki człowiek „od wszystkiego” może wydawać się nieco „podejrzany”, innymi słowy – mało wiarygodny. Bo jak można znać się na wszystkim?

praca ekonomisty

A jednak taki całościowy i wszechstronny ogląd sytuacji jest niezbędny, kiedy chcemy przeprowadzić analizę różnych zjawisk i procesów. Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania jest jedną z najbardziej pożądanych u ekonomisty zdolności. Ekonomiści są niezastąpionymi doradcami w kwestiach dotyczących kryzysów gospodarczych, prognoz i projektów. Najlepsi bywają doradcami rządów i prezydentów i w ten sposób wpływają na losy całych państw.

W tym dziale  Dlaczego warto iść na studia podyplomowe

Gdzie pracują ekonomiści?

Nie martw się jednak, jeśli nie masz szans na etat rządowego doradcy. Na przeciętnego absolwenta ekonomii czeka sporo etatów w bankach, w doradztwie finansowym, w jednostkach administracji publicznej (w gminach i powiatach), a także przedsiębiorstwach prywatnych i zakładach państwowych, funduszach inwestycyjnych, na giełdzie, ogólnie: w sektorze finansowym, który stale się rozwija.

 

Pewna „nadprodukcja” ekonomistów w ostatnich latach sprawia, że nie wszyscy absolwenci znajdują pracę w wyuczonym zawodzie. Albo zajmują niesatysfakcjonujące ich, niskie w hierarchii stanowiska (na przykład w bankach zajmują się obsługą klienta indywidualnego, co jest uważane za mało ambitne zajęcie).

 

Jednak niewielka ilość praktyk na studiach sprawia, że absolwenci bez doświadczenia zawodowego muszą liczyć się z rozpoczynaniem kariery od najniższych szczebli. Niewątpliwie w uprzywilejowanej sytuacji są absolwenci, którzy ukończyli studia ekonomiczne na takich uczelniach jak np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Jeśli nie możesz znaleźć pracy akurat takiej, jaka marzyła ci się podczas studiów, zawsze możesz pomyśleć o przekwalifikowaniu się na jakiś inny profil zawodowy. Nie musisz pracować w banku. Ekonomista może na przykład uczyć matematyki czy informatyki w szkole lub brać udział w różnego rodzaju programach i projektach naukowych.

W tym dziale  Dlaczego warto chodzić na szkolenia?