Studia dzienne czy zaoczne? Co wybrać?

O studiowaniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym krąży wiele mitów. Część osób uważa, że poziom nauki na studiach zaocznych jest bardzo niski, inni natomiast twierdzą, że studenci dzienni nie radzą sobie na rynku pracy, ponieważ brakuje im doświadczenia. Prawda jak zwykle leży pośrodku.

Studia dzienne kontra zaoczne

Nauka w trybie stacjonarnym oznacza, że zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu. Choć studia są nazywane dziennymi, to często zdarza się i tak, że część wykładów kończy się wieczorem – np. o godz. 20.00. Z kolei we wcześniejszych godzinach pojawiają się „okienka” pomiędzy ćwiczeniami, które żacy najczęściej przeznaczają na wizytę w bibliotece lub wyjście na kawę. Taki tryb nauki jest wygodny dla młodych ludzi, którzy są na utrzymani rodziców i chcą mieć dużo czasu na naukę lub imprezowanie. Nie sprawdza się jednak w przypadku osób, które marzą o dynamicznym rozwoju zawodowym tuż po otrzymaniu dyplomu, ponieważ uniemożliwia im zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Niewątpliwym plusem wyboru studiów dziennych jest możliwość spędzenia semestru lub całego roku akademickiego w innym kraju w ramach studenckiej wymiany. W przypadku nauki niestacjonarnej taka opcja odpada, gdyż wymagałaby porzucenia pełnoetatowej pracy, która zwykle stanowi główne źródło utrzymania. Studia zaoczne dają z kolei niezależność finansową i możliwość rozpoczęcia wspinaczki po szczeblach kariery tuż po maturze. Po pięciu latach łączenia nauki z pracą studenci mogą osiągnąć rangę specjalisty lub kierownika, podczas gdy absolwent studiów dziennych dopiero rozpocznie starania o zdobycie posady asystenta. I choć wiele osób podkreśla, że poziom studiów zaocznych bywa niższy niż w przypadku stacjonarnych, to ich absolwenci rekompensują pracodawcom ewentualne braki wiedzą praktyczną i obyciem w środowisku pracy.

W tym dziale  Studia informatyczne nadal na topie

Które studia wybrać?

Zanim znajdziesz odpowiedź na to pytanie, zastanów się, jakie są Twoje cele. Jeżeli studia jawią Ci się jako beztroski czas nawiązywania nowych przyjaźni, podróżowania i pogłębiania naukowych pasji
– wybierz naukę w trybie dziennym. Pamiętaj jednak o tym, by wykorzystać każdą szansę na zdobycie praktyk lub stażu, a we wakacje gromadzić pierwsze doświadczenia zawodowe, choćby pracując dorywczo w innej branży. Jeśli natomiast chcesz szybko się usamodzielnić i szturmem wejść na rynek pracy, to studia zaoczne są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem

Wybieraj tryb studiowania w taki sposób, aby pomagał Ci on w realizacji Twoich celów. Pamiętaj jednocześnie o tym, że w kilka lat po uzyskaniu dyplomu jego ranga zmaleje, a dla pracodawcy kluczowe staną się Twoje sukcesy zawodowe oraz dotychczasowe doświadczenie w branży.