Sprawdź na czym polegają szkolenia z windykacji

Prawidłowo przeprowadzony proces windykacji należności to klucz do sukcesu każdej firmy. Pozwala skutecznie zadbać o interesy finansowe przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie odstraszyć klienta podczas egzekwowania warunków umowy. Szkolenia z windykacji uczą jak skutecznie dochodzić zwrotu należności, aby i wilk był syty, i owca cała.

Szkolenia z windykacji – dla kogo?

Obecnie pewnym standardem w działalności wielu firm jest sprzedaż towarów i usług z przedłużonym terminem płatności. Takie transakcje zabezpiecza się zazwyczaj prawidłowo wystawionymi i dostarczonymi fakturami VAT, odpowiednio sporządzonymi umowami, a także skuteczną komunikacją i korespondencją z klientami. Szkolenia z windykacji rekomendowane są właścicielom przedsiębiorstw, którzy właśnie w ten sposób rozliczają się z klientami. Zdobyta podczas nich wiedza pomoże im prowadzić efektywne negocjacje z klientami, a gdy zajdzie taka potrzeba bez wahania podjąć radykalne środki prawne.

Dlaczego klienci nie płacą?

Polski system prawny nie wspiera wierzycieli. Postępowanie windykacyjne jest skomplikowane i wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi, a także poświęceniem czasu i nerwami. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy niechętnie je podejmują. W praktyce działania windykacyjne podejmuje się wyłącznie wobec klientów, z którymi zamierza się definitywnie zakończyć współpracę. Zwlekanie z płatnościami można zrozumieć (ale nie zaakceptować) w przypadku klientów, którzy borykają się z problemami finansowymi. Istnieje jednak grupa klientów, którzy notorycznie spóźniają się z pokryciem należności, ponieważ wiedzą, że są stroną uprzywilejowaną i kontrahentowi zależy na utrzymaniu z nimi współpracy. Czerpią w ten sposób satysfakcję, a ponadto zyskują kapitał obrotowy do pomnażania swoich zysków. Szkolenia z windykacji uczą jak radzić sobie z obydwiema grupami klientów-dłużników.

W tym dziale  Szkolenia z finansów dla finansistów i nie tylko

Jakie informacje przekazują szkolenia z windykacji?

Szkolenia z windykacji są wieloaspektowe. Zazwyczaj obejmują informację z zakresu skutecznej windykacji w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Odpowiadają na pytania jak sporządzać bezpieczne umowy z kontrahentami oraz w jaki sposób można sprawdzić ich wierzytelność.  Uczą jak przejść przez wszystkie etapy procesu dochodzenia należności od wysłania poprawnie skonstruowanego monitu, poprzez windykację sądową, na egzekucji komorniczej kończąc.  Ponadto szkolenia z windykacji pomagają rozpoznać, kiedy możemy uznać klienta za dłużnika oraz jak prowadzić z nim skuteczne negocjacje, podczas których wykażemy konsekwencję działania, a jednocześnie nie zrazimy klienta do skorzystania z usług naszej firmy w przyszłości. Ciekawą formą szkoleń na temat negocjacji z dłużnikami są te poświęcone tzw. telewindykacji, czyli umiejętności wpływania na dłużników poprzez rozmowy telefoniczne.

Jaka jest rola szkoleń windykacyjnych?

Niektóre szkolenia poruszają również problem ochrony danych osobowych podczas rewindykacji. Wskazują m.in. jakie dane osobowe dłużników można przekazać firmie windykacyjnej. Istnieją również kursy i szkolenia, na których można poznać zagadnienia windykacji międzynarodowej, czyli odzyskiwania należności od dłużników przebywających poza granicami kraju. Dobre szkolenia z windykacji wzbogacone są ciekawymi studiami przypadków (tzw. case study), tak aby uczestnicy mogli opracować strategię działań windykacyjnych w hipotetycznych sytuacjach, z jakimi mogą mieć do czynienia w przyszłości.

W tym dziale  Kierunek zarządzanie to pewny rozwój zawodowy