Ile trwa likwidacja spółki z o.o?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie można zlikwidować w jeden dzień. Jest to proces skomplikowany, a każdy jego etap został ściśle określony przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wszystko po to, aby chronić interesy wierzycieli spółki.

ile trwa

Jakie są etapy procedury likwidacji spółki z o.o?

Najczęściej proces likwidacji spółki rozpoczyna się podjęciem uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. Jeśli umowa spółki z o.o. nie zawiera innych wytycznych, do pojęcia uchwały o rozwiązaniu wymagana jest większość 2/3 głosów. Podczas zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę, musi być obecny notariusz, który umieści ją w sporządzonym przez siebie protokole. Kolejnym krokiem jest wybór likwidatorów. Zazwyczaj są nimi osoby z zarządu spółki. Od momentu wybrania, cała odpowiedzialność za procedurę likwidacji spółki spoczywa na barku likwidatorów. Następnie należy likwidacje zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku o zmianę wpisu przekazanym do KRS zamieszcza się takie informacje jak: uchwałę o rozwiązaniu, dane adresowe likwidatorów, dowody opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu zamieszczonym przez likwidatorów w MSiG o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, należy umieścić wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelność w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji tegoż ogłoszenia.

W tym dziale  Poradnik biznesmena - jakie możliwości stwarza wyszukiwarka internetowa

Co należy wiedzieć o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kolejnym etapem jest sporządzenie przez likwidatorów bilansu likwidacyjnego. Następnym zadaniami stojącymi przed likwidatorami jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Po zakończeniu tychże czynności należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne oraz złożyć wniosek o wykreślnie spółki z KRS. Ustanie spółki, następuje wraz z jej wykreśleniem tego z rejestru. Na zakończenie należy powiadomić o rozwiązaniu odpowiednie organy m.in. urząd skarbowy i GUS.

Niszczenie dokumentów spółki – czy można?

Niszczenie dokumentów spółki jest jedną z czynności likwidacyjnych, które należy przeprowadzić (najsczęściej jest to zlecane firmie zajmującej się niszczeniem dokumentów). Niestety, nie wszystkie księgi i dokumenty mogą zostać zniszczone. Dokumentacja, która po likwidacji musi podlegać archiwizacji, powinna być przechowywana przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników. W przypadku braku takiej osoby dokumenty zostają przekazane osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy. Natomiast niszczenie dokumentów operacyjnych, które nie są potrzebne już ani spółce ani organom kontrolnym, może zostać przeprowadzone.

Ile czasu potrzeba na likwidację spółki?

Likwidacja spółki musi trwać minimum sześć miesięcy od jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dopiero o tym czasie, o ile interesy wierzycieli zostały właściwie zabezpieczone, likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku spółki. Zazwyczaj procedura likwidacyjna powinna zostać zakończona w ciągu roku, jednak czasami spółki potrzebują dłuższego czasu na zamknięcie interesów. W trakcie trwania procesu spółka zobowiązana jest do podpisywania się nazwa z dopiskiem „w likwidacji”.

W tym dziale  Co to jest e-deklaracja?