HR w firmie, czym się zajmuje?

Główną rolą HR-owców jest dbanie o kapitał ludzki przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych talentów, wdrażanie skutecznych systemów motywowania oraz dokonywanie ocen pracowników. W tym ostatnim i wielu innych zadaniach wsparcie dla ich pracy stanowi zwykle profesjonalny program kadrowy.

HR-owe wyzwania

Choć z biegiem czasu poziom wykształcenia i kompetencje pracowników rosną, to pomyślne sfinalizowanie procesów rekrutacyjnych wiąże się z coraz większymi trudnościami. Zjawisko to jest związane z kilkoma czynnikami m.in. zmianą sposobu postrzegania pracy przez pokolenie milenialsów, które w przeciwieństwie do kilku wcześniejszych generacji, nie widzi powodu, by rozwijać karierę zawodową kosztem innych obszarów życia. Problemom z pozyskaniem nowych talentów towarzyszą ostatnio coraz większe trudności z utrzymaniem w firmie obecnego personelu. Rynek pracownika sprawia, że członkowie zespołu coraz częściej korzystają z możliwości polepszenia swoich warunków, wybierając zatrudnienie w konkurencyjnych firmach. To wszystko powoduje, że HR-owcy muszą sprostać nowym wyzwaniom, nie zaniedbując przy tym pozostałych obowiązków. A jest ich całkiem sporo, wystarczy tylko wspomnieć o: planowaniu szkoleń, zarządzaniu procesami o charakterze socjalnym, czy rozliczaniu czasu pracy. Na szczęście w wykonywaniu większości z nich HR-owców wspiera intuicyjny program kadrowy.

Oprogramowanie – dlaczego warto je mieć?

W natłoku bieżących zadań łatwo popełnić błąd w obliczeniach należnych składek, wyznaczaniu wymiaru urlopu czy wykonaniu profesjonalnej symulacji płacowej. Nie mówiąc już o tym, że wytężona praca przy wdrażaniu programów motywacyjnych w dużej firmie, przerywana kolejnymi rekrutacjami może być zbyt czasochłonna, by HR-owiec mógł jeszcze w pełni skupić się na tworzeniu ocen pracowniczych. Albo na rozliczaniu delegacji w zastępstwie za chorą koleżankę. W takiej sytuacji posiadanie wielofunkcyjnego programu kadrowego staje się koniecznością, ponieważ to właśnie dzięki jego wsparciu możliwe jest sprawne realizowanie wszystkich procesów HR-owych.

W tym dziale  Co grozi za pirackie oprogramowanie w firmie?

Wdrożenie funkcjonalnego oprogramowania szybko przekłada się więc na zautomatyzowanie pracy w dziale personalnym, zmniejszenie liczby popełnianych błędów oraz zwiększenie efektywności działań personelu. A ponadto umożliwia pełną obsługę dokumentacji pracowniczej, wygodną wymianę danych z bankami i systemami rządowymi oraz działanie dostosowane do wymogów aktualnego stanu prawnego.  W dobie walki o najlepszych pracowników program kadrowy pozwala więc HR-owcom skoncentrować się na efektywnej komunikacji zewnętrznej oraz rekrutacjach, a w zamian przejmuje najbardziej monotonne obowiązki związane z prowadzeniem i rozliczaniem dokumentów kadrowych.